Digitale beeldbewerking vormt de schakel tussen de opname en de weergave daarvan. Het biedt enerzijds de mogelijkheid om tot een zo getrouw mogelijke weergave van de werkelijkheid te komen, maar geeft anderzijds ook de mogelijkheid om de opname te bewerken en zo een nieuw beeld te creëren.

De deelnemers aan de werkgroep streven, door onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring, naar een betere beheersing en inzet van de verschillende bewerkingstechnieken. De groep komt ongeveer 4 keer per jaar bijeen (buiten de reguliere clubavonden). Op iedere bijeenkomst worden één of meerdere onderwerpen behandeld. Dit kan variëren van de uitleg van een bepaalde “tool” in een fotobewerkingsprogramma, het gebruik van digitale en fotografische middelen als kleurmanagement e.d., tot de totale procesgang bij de bewerking van beelden of de inrichting en het gebruik van een digitale fotoarchief.

Op de werkgroepavonden wordt een en ander aan de hand van praktische voorbeelden gedemonstreerd met behulp van een laptop en beamer.

Van tijd tot tijd wordt geïnventariseerd in welke onderwerpen de leden van de Fotogroep geïnteresseerd zijn en wordt in gezamenlijk overleg bekeken hoe, door wie en wanneer het betreffende onderwerp behandeld kan worden. Van de leden wordt verwacht dat zij naar vermogen hun kennis en ervaring inbrengen.