De Portretgroep maakt elke maand met medewerking van een tweetal modellen (en eventueel een visagiste) portretfoto's. Daarbij hebben de deelnemers van de werkgroep de beschikking over het complete arsenaal aan studioflitsers, softboxen, reflectoren, achtergronden en dergelijke van Fotogroep Zoetermeer. Met het oog op de benodigde visuele rust tijdens het fotograferen, wordt het aantal aanwezigen tijdens deze fotoshoots beperkt. Ook is deelname aan de portretsessies niet vrijblijvend, maar voorbehouden aan de deelnemers van de Portretgroep. In onderling overleg wordt door de coördinator met de deelnemers van de werkgroep een schema afgesproken, zodat bij elke fotoshoot maximaal 4 fotografen en 2 modellen aanwezig zijn. De coördinator maakt tevens de afspraken met de modellen.

Circa 2 weken na elke fotosessie wordt een bijeenkomst georganiseerd bij één van de deelnemers van de portretgroep thuis, waarbij ook de modellen aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden de portretfoto's met elkaar besproken en worden tips en suggesties uitgewisseld om tot nog betere resultaten te komen. Tevens worden enkele foto's aan de modellen gegeven.