De leden van de Fotogroep Zoetermeer kunnen deelnemen aan diverse werkgroepen. De belangrijkste werkgroepen zijn de landschap- en natuurgroep, de architectuurgroep, de portretgroep, de digitale werkgroep en de werkgroep avondfotografie. Daarnaast zijn er tijdelijke werkgroepen, zoals de werkgroep series.

Door het deelnemen aan werkgroepen leer je van elkaars fotografische inzichten en technieken. Regelmatig worden binnen de werkgroepen voorbesprekingen gehouden, waarbij de resultaten worden getoond en besproken. Elke werkgroep presenteert eenmaal per jaar het in dat jaar gemaakte werk tijdens een reguliere clubavond.

Organisatorische opzet en coördinatoren

Deelname aan de werkgroepen is vrijblijvend, maar er wordt van de werkgroepleden wel enige inzet en inbreng verwacht. Bijvoorbeeld om geschikte locaties aan te dragen, enige organisatorische assistentie te verlenen of, in het geval van de digitale werkgroep, te bespreken onderwerpen voor te stellen. Ook wordt een financiële bijdrage gevraagd in de specifiek voor de werkgroep gemaakte kosten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de landschaps- en architectuurgroep zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gezamenlijk vervoer, waarbij naar rato van deelname en gereden kilometers, een bijdrage voor “benzinekosten” wordt gevraagd. Persoonlijke onkosten ter plaatse voor lunch, koffie, etc. worden door de werkgroepleden uit “eigen portemonnee” bekostigd. Bij de portretgroep betalen de leden van de werkgroep een bijdrage aan de huur van de clubruimte op de portretavonden.

Bij elke werkgroep vervult één van de werkgroepleden de rol van coördinator. De coördinator:

  • stelt in onderling overleg de data van de activiteiten vast,
  • verzamelt de door de werkgroepleden voorgestelde fotolocaties of onderwerpen,
  • doet steeds een voorstel voor de eerstvolgende fotolocatie of activiteit,
  • fungeert als centraal aanspreekpunt van de werkgroep,
  • verzorgt de kostenverdeling.

De namen van de coördinatoren en de leden van de werkgroepen zijn te vinden op het beveiligde deel van de website.