Deze werkgroep is primair gericht op macrofotografie. Strikt genomen betreft dit foto’s met een afbeeldingsmaatstaf van 1:1 (of groter) doch om de hiermee beginnende leden niet te ontmoedigen, kan de term “macro” ook iets ruimer geïnterpreteerd worden. Aangezien niet bij voorbaat wordt vereist dat de leden beschikken over macrolenzen en/of het niet altijd mogelijk is de onderwerpen voldoende dicht te benaderen, kunnen ook (deels) close-up foto’s worden behandeld.

De werkgroep is nog nieuw en het jaarprogramma is nog in ontwikkeling, waarbij zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de interesses van de deelnemers. Vooralsnog wordt in het jaarprogramma uitgegaan van een viertal gezamenlijke foto-activiteiten voor de deelnemers aan de werkgroep. Tijdens de wintermaanden worden een tweetal afspraken gepland in de vorm van een bijeenkomst waarbij macro-opnames in studio- opstellingen worden gemaakt en een werkgroepuitstapje naar een natuurlocatie (die wellicht ook bij vriesweer fantastische fotografische mogelijkheden kan bieden). In de lente en in de zomer worden een tweetal gezamenlijke uitstappen gepland, bijvoorbeeld naar botanische tuinen en vlindertuinen om exotische planten en insecten te fotograferen.

De leden van de werkgroep worden aangemoedigd om macrofoto’s te maken tijdens uitstappen met andere werkgroepen en/of gewoon wanneer de gelegenheid zich voordoet. Ook deze foto’s worden onderling gedeeld en besproken.

De werkgroep is ook gericht op onderlinge uitwisseling van informatie en kennis omtrent macrofotografie en op het bevorderen van de fotografische kwaliteit van de macrofoto’s van de leden door ad hoc werkgroepbesprekingen.
Eenmaal per jaar tonen de deelnemers van de werkgroep hun resultaten in een groepspresentatie op een reguliere clubavond.