De Fotogroep Zoetermeer betracht bij het samenstellen van deze site de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Toch kan het voorkomen dat aangeboden informatie niet juist of onvolledig is. De Fotogroep Zoetermeer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door eventuele fouten en/of onvolkomenheden in deze site.

De website van de Fotogroep Zoetermeer biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door de leden dan wel door derden worden onderhouden. De Fotogroep Zoetermeer kan evenmin aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen.

De Fotogroep Zoetermeer is niet aansprakelijk voor de door haar leden op de website geplaatste foto’s.

© 2014-2016 De Fotogroep-Zoetermeer. Alle rechten voorbehouden. Niets uit de teksten, grafische voorstellingen en/of foto’s op deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Fotogroep-Zoetermeer.