De werkgroep organiseert jaarlijks 5 à 8 excursies naar architectonisch en/of stedenbouw-kundig interessante locaties. De deelnemers stellen locaties voor. Op basis daarvan stelt de coördinator aan het begin van het jaar een agenda met reisdata en bestemmingen op. Deze uitstapjes vinden normaliter op zondag plaats. Circa 2 weken voor elke fototocht wordt aan alle clubleden een herinnering gestuurd, met enige informatie over de uitstap en de fotolocatie. Wie vragen heeft of mee wil, kan zich aanmelden bij de coördinator.

Naast het fotograferen is er tijdens de tochten en daarbuiten gelegenheid tot uitwisseling van ideeën en ervaringen. Dat kan zijn op technisch gebied, maar minstens zoveel waarde wordt gehecht aan esthetische en inhoudelijke beeldkwaliteit. Daarnaast zijn de tochten vaak ook gewoon gezellig.

Telkens na enkele fototochten houden de deelnemers vóórbesprekingen om onderling de foto’s te tonen en te bespreken. Eenmaal per jaar tonen de deelnemers van de werkgroep hun resultaten in een groepspresentatie op een reguliere clubavond.