De leden van de Fotogroep Zoetermeer kunnen deelnemen aan diverse werkgroepen, zoals Landschap & Natuur, Architectuur, Portret, Digitale Beeldbewerking, Avondfotografie, Series, Macro en Conceptueel. Een werkgroep kan overigens (tijdelijk) inactief zijn, afhankelijk van vakantieperiodes, het jaargetijde en/of de aanwezige animo voor de werkgroep.

Door het deelnemen aan werkgroepen leer je van elkaars fotografische inzichten en technieken. Als onervaren leden vragen hebben op het technische en/of inhoudelijke vlak kunnen zij hulp vragen aan de overige deelnemers uit de werkgroep of een ander lid van de Fotogroep.

Als een lid behoefte heeft aan uitgebreidere begeleiding op een bepaald fotografisch vlak, kan desgewenst in onderling overleg een “buddy” worden gezocht.

Organisatorische opzet en coördinatoren

Deelname aan werkgroepen (m.u.v. de werkgroepen Portret en Series) is vrijblijvend, maar er wordt van de deelnemers wel enige inzet en inbreng verwacht. Bijvoorbeeld om geschikte locaties aan te dragen, om enige organisatorische assistentie te verlenen of, in het geval van de digitale werkgroep, te bespreken onderwerpen voor te stellen. Ook kan een financiële bijdrage gevraagd worden in de specifiek voor de werkgroep gemaakte kosten. Zo wordt bijvoorbeeld bij de Landschap & Natuurgroep en bij de Architectuurgroep zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gezamenlijk vervoer, waarbij naar rato van deelname en gereden kilometers, een bijdrage voor “benzinekosten” wordt gevraagd. Persoonlijke onkosten ter plaatse voor lunch, koffie, etc. worden door de betreffende deelnemers aan de uitstap uit “eigen portemonnee” bekostigd. Bij de Portretgroep betalen de deelnemers een bijdrage aan de huur van de clubruimte voor de portretgroep bijeenkomsten.

Bij elke werkgroep vervult één van de deelnemers de rol van coördinator. De coördinator:

  • fungeert als centraal aanspreekpunt van de werkgroep,
  • stelt in onderling overleg de data van de activiteiten (bijeenkomsten, fototochten, exposities e.d.) vast,
  • bewaakt de voortgang van de activiteiten,
  • verzorgt de jaarpresentatie,
  • verzorgt de kostenverdeling, voor zover van toepassing.

De leden van de Fotoclub kunnen de namen van de coördinatoren vinden in de ledenlijst op het beveiligde deel van de website onder Ledenlijst Informatie > Ledenlijst (kolom “Functies”).