Het maken van een fotoserie is een interessante manier om met fotografie bezig te zijn. Werken aan een serie dwingt je om kritisch naar je foto’s te kijken, naar samenhang en inhoud in relatie tot de gekozen vorm en bewerking. In een goede serie versterken de foto’s elkaar onderling om zo een heel ‘verhaal’ te vertellen. Dat kan een echt verhaal zijn, maar ook een stemming of een sfeer.

De werkgroep series heeft maximaal 8 deelnemers. Iedere deelnemer werkt aan een eigen serie, aan een eigen ‘verhaal’. We komen ongeveer eens in de twee maanden bij elkaar waarbij we elkaars werk bekijken en bespreken en suggesties geven om tot een interessanter geheel te komen.

Eens per jaar worden de resultaten van de werkgroep op een clubavond gepresenteerd.