De portretgroep maakt elke maand met behulp van een tweetal modellen portretfoto's. Daarbij kan de portretgroep beschikken over het complete arsenaal aan studioflitsers, softboxen, reflectoren, achtergronden en dergelijke, dat eigendom is van de Fotogroep. Met het oog op de benodigde visuele rust tijdens het fotograferen, wordt het aantal aanwezigen tijdens deze fotoshoots beperkt. In onderling overleg wordt door de coördinator met de werkgroepleden een schema afgesproken, zodat bij elke fotoshoot maximaal 4 fotografen en 2 modellen aanwezig zijn. De coördinator maakt tevens de afspraken met de modellen.

Circa 2 weken na elke fotosessie wordt een bijeenkomst georganiseerd bij één van de leden van de portretgroep thuis, waarbij ook de modellen aanwezig zijn. Tijdens deze bijeenkomst worden de portretfoto's met elkaar besproken en worden tips en suggesties uitgewisseld om tot nog betere resultaten te komen. Tevens worden enkele foto's aan de modellen gegeven.