Door deze werkgroep worden elk jaar 5 tot 8 excursies georganiseerd naar architectonisch en/of stedenbouwkundig interessante locaties. Deze uitstapjes vinden normaliter op zondag plaats.

Naast het fotograferen is er tijdens de tochten en daarbuiten gelegenheid tot uitwisseling van ideeën en ervaringen. Dat kan zijn op technisch gebied (gebruik van camera en hulpmiddelen), maar minstens zoveel waarde wordt gehecht aan esthetische en inhoudelijke beeldkwaliteit. Daarnaast zijn de tochten vaak ook gewoon gezellig.

Elk jaar presenteert de architectuurgroep de fotografische resultaten aan de overige leden van de Fotogroep op een reguliere clubavond. Tevens worden voorbesprekingen bij één van de leden thuis georganiseerd als voorbereiding op de jaarpresentatie. Dat kan zowel met afdrukken als met digitale beelden plaats vinden.