Voor nieuwe leden bestaat de mogelijkheid om deel te nemen aan de Aanhaakgroep. In de wintermaanden komen de groepsleden 1 keer per maand bij een clublid thuis bij elkaar. Hier worden foto’s besproken onder leiding van een gespreksleider. In deze huiskamerbesprekingen kunnen nieuwe leden zich in klein verband het bespreken van foto's eigen maken aan de hand van elkaars foto's. Bovendien is er de mogelijkheid om vragen te stellen over onderwerpen die op een clubavond niet aan bod komen. Ieder nieuw lid wordt door de coördinator benaderd en uitgenodigd om deel te nemen aan de werkgroep. Aan deelname aan de Aanhaakgroep zijn geen kosten verbonden.

De coördinator van de Aanhaakgroep is tevens contactpersoon tussen nieuwe en bestaande leden v.w.b. het overdragen van kennis.